Selecteer een pagina
Het Project

Het Project

Alleen al in Libanon zijn 450.000 bij de UNRWA geregistreerde Palestijnse vluchtelingen waarvan de meerderheid in 12 vluchtelingenkampen woont die zijn verspreid over het land. De Palestijnse vluchtelingen maken dus naar schatting 10 procent uit van de Libanese bevolking van 4,5 miljoen mensen. Daarnaast zijn sinds het begin van de Syrische burgeroorlog in 2011 ook miljoenen Syriërs gevlucht voor het geweld en de immense brutaliteiten in hun thuisland. Van deze vluchtelingen gaan er velen naar Libanon. Vaak met slechts weinig meer dan ze kunnen dragen. Ze zoeken onderdak in leegstaande gebouwen en zelfgebouwde hutten en tenten. Hulp, in allerlei vormen, is nog steeds dringend nodig.

Helaas is er nog steeds geen einde van de oorlog in zicht. Dat maakt het onduidelijk of en wanneer een terugkeer naar eigen huizen mogelijk zal zijn. Als ze nog een huis hebben natuurlijk. Dat betekent dat naast crisisopvang nu ook een meer duurzame vorm van hulp nodig is.

SELLING STRENGTH
ONDERNEMERSCHAPSPROGRAMMA’S VOOR VROUWEN IN MOEILIJKE OMSTANDIGHEDEN

Belangrijk hierbij is deze mensen te ondersteunen in hun pogingen om zo snel mogelijk weer (financieel) onafhankelijk te worden. Een belangrijke doelgroep hierbij zijn de vrouwelijke vluchtelingen. Volgens de Wereldbank investeren vrouwen 60% meer van hun inkomen in het welzijn (gezondheidszorg, onderwijs, etc…)  van hun gezin dan mannen. 60% meer! Door deze vrouwen te ondersteunen, helpen we niet alleen hun gezin maar zelfs toekomstige generaties.

Onder de naam ‘Selling Strength’ zijn we in 2015 naar Libanon en 2016 naar Jordanië gegaan om een fotodocumentaire te maken van deze vrouwen. We laten zien wie deze bijzondere vrouwen zijn en brengen in beeld in welke omstandigheden zij knokken om zichzelf en hun gezinnen weer hoop op een goede toekomst te geven. Een verhaal van doorzettingsvermogen, hoop en – vooral – van kracht.

Door middel van deze documentaire hopen we breed aandacht te kunnen vragen voor deze – zo noodzakelijke – vorm van hulpverlening. Want niet alleen in Libanon zijn deze vrouwen aanwezig. Maar overal in de wereld waar vrouwen zich vanuit een opvangsituatie weer terug knokken naar zelfstandigheid en onafhankelijkheid.