Selecteer een pagina

860 miljoen vrouwen – meer dan een kwart van alle vrouwen in de wereld – zijn niet in staat om deel te nemen aan de wereldeconomie. Zelfs in landen als Nederland is de helft van de vrouwelijke bevolking financieel afhankelijk. Dit zijn duizelingwekkende cijfers. Niet alleen omdat ze een wereldwijd probleem illustreren, maar ook omdat ze een grote kans tonen. Stelt u zich het enorme potentieel eens voor dat deze vrouwen vertegenwoordigen; de bijdrage die zij kunnen leveren om de huidige economische en sociale uitdagingen het hoofd te bieden.

Volgens de Wereld Bank investeren vrouwen van hun inkomen 60% meer dan mannen in ‘sociaal kapitaal’, d.w.z. in voedsel, educatie en gezondheidszorg voor hun familie. 60% meer! Hiervan profiteren hele samenlevingen. Niet alleen op de korte, maar ook op de lange termijn. Toekomstige generaties plukken de vruchten van hun moeder’s activiteiten. De inzet van het enorme potentieel aan vrouwen kan werkgelegenheid creëren en economische vooruitgang brengen in veel landen, maar ook een impuls geven aan innovatie, armoedereductie en welzijnsbevordering. ‘Women are the agents of change!’

Millenniumdoel nummer 3 is erg duidelijk: ‘promote gender equality and empower women’. Een van de manieren om ‘empowered’ te worden is het runnen van een eigen bedrijf. Helaas zijn er nog steeds veel obstakels voor vrouwen in de ondernemerswereld. Zoals bijvoorbeeld voor Thabo uit Malawi die geen eigen boerenbedrijf kan starten omdat ze geen land mag bezitten. Zowel in ontwikkelde als in ontwikkelingslanden doen zich obstakels voor. In ontwikkelde landen weerhoudt het zogenoemde ‘glazen plafond’ vrouwen ervan hoog op de carrièreladder te klimmen. Maar in veel delen van de wereld komen vrouwen niet eens in de buurt van het plafond, en kunnen ze hun voet nauwelijks op de onderste trede zetten. Zij hebben geen toegang tot kapitaal, geen toegang tot eigendom, geen toegang tot markten.

Door alle barrières profiteren we niet van het potentieel van vrouwelijke ondernemers. Maar zelfs wanneer de barrières al wel zijn geslecht, wordt het volle potentieel nog niet benut. Hoe kunnen we dat wel ten volle benutten? Het begint eenvoudigweg bij het serieus nemen van vrouwelijke ondernemers!

In Nederland bijvoorbeeld is het aandeel in huishoudelijke taken dat vrouwen voor hun rekening nemen nog steeds te groot. Daardoor is het voor hen moeilijk de balans te vinden tussen werk en privé. Veel vrouwen dromen ervan hun eigen bedrijf te runnen, maar kunnen hun droom niet realiseren. Voor een deel ligt dat ook bij de vrouwen zelf. Ze zouden sterker mogen opstaan voor hun dromen en ambities. Daarnaast zijn het opbouwen van netwerken met andere vrouwelijke ondernemers en de inzet van bekende en belangrijke ondernemers als rolmodel, goede manieren om hen te stimuleren in het opzetten en laten groeien van ondernemingen. Ondernemers van gevestigde bedrijven kunnen optreden als mentor, zoals in de succesvolle Nederlandse programma’s Groeiversneller en Qredits.

Vrouwelijk ondernemerschap gaat over sterke mensen, die helpen om wereldwijde problemen op te lossen, en die welvaart en welzijn creëren door innovatie en samenwerking. Het gaat over grootse vrouwen en grootse ondernemingen!

Vrouwelijke ondernemers zijn zowel verschillend als gelijk aan hun mannelijke collega’s. Verschillend in de manier van zakendoen. Gelijk in hun kwaliteiten.

Vrouwen aanmoedigen een eigen bedrijf te starten en deel te nemen aan economische groei, is niet genoeg. Microkredieten en ‘inclusive finance’ hebben zeker hun waarde bewezen. Het begon met de Grameen Bank 30 jaar geleden in Bangladesh, die vrouwen zoals bijvoorbeeld Anwara helpt met een kleine lening voor haar telefoonbedrijf. Maar nu is het tijd om de aanpak te intensiveren. Om vrouwen op meer gelijkwaardige voet te brengen. Om verder te gaan dan kleine kredieten en kleine ondernemingen, en het volle potentieel van vrouwelijke ondernemers te erkennen. Die erkenning is cruciaal als we willen dat vrouwen investeren in hun bedrijven en in de groei daarvan, en hun eigen krachten ontwikkelen.

Ondernemerschap leidt tot empowerment. Vrouwen die een eigen inkomen hebben staan sterker. Door hun bijdrage aan het gezinsinkomen winnen ze aan respect. Zij hebben meer mogelijkheden om aan huiselijk geweld te ontkomen. Zoals bijvoorbeeld Alexandra uit Nederland die een succesvol bedrijf opstartte na slachtoffer te zijn geweest van huiselijk geweld. Ondernemerschap is niet alleen het starten van een nieuw bedrijf, maar ook het starten van een nieuw leven. Empowerment in de vorm van verhoogd zelfvertrouwen, eigenwaarde en sociale integratie.

Zoekend naar oplossingen sprak ik met ondernemers, wetenschappers, politici, NGO’s, studenten. Allemaal erkennen ze het enorme onbenutte potentieel van vrouwelijke ondernemers. Ze riepen op om barrières te slechten, rolmodellen in te zetten, en tot samenwerking van mannelijke én vrouwelijke ondernemers om wereldwijde uitdagingen het hoofd te bieden. Het is tijd om vrouwelijke ondernemers serieus te nemen. Niet alleen omdat zij wel wat hulp kunnen gebruiken, maar omdat deze vrouwen ons allemaal kunnen helpen. Samen vinden we de kansen, kunnen we de uitdagingen aan en kunnen we de welvaart en het welzijn creëren dat de wereld nodig heeft.